jkoskinen

Autan ammatikseni asiakkaita haastavissa muutosprojekteissa ennakoiden samalla tulevaa. Työskentelen Alternative Futuresin primus motorina ja Futures Platformin konsultoinnin johtajana.  Minulla on pitkä käytännön kokemus konsultoinnista, tiiviistä yhteistyöstä ja fasilitoinnista erilaisissa organisaatioissa. Luennoin, sparraan, teen tulevaisuuden ennakointia, fasilitoin yhteisuunnittelua työpajoissa sekä kirjoitan, valokuvaan ja piirrän.

Olen fasilitoinnin ja tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun kokenut pioneeri.

Nopeutuvien muutosten, lisääntyvän kompleksisuuden ja epävarmuuden keskellä tarvitaan ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä (lue lisää tästä ja tästä) sekä uudenlaista suunnittelua ja päätöksentekoa. Aina kun jotain suunnitellaan ja jostain päätetään, kokonaisuutta kannattaa peilata suhteessa tulevaisuuteen yhdessä ja yhteistyössä. Kutsun tällaista ennakoivaa, tiivistä yhteiskehittämistä tulevaisuustietoiseksi yhteissuunnitteluksi

Katso esimerkkiprojekti muutoksen fasilitoinnista ja tulevaisuustietoisesta yhteisuunnittelusta tästä.  Luennoin ja fasiilitoin monenlaisissa tapahtumissa, katso esimerkki tästä.

Parhaillaan työn alla on myös innostavia projekteja, joiden teemana on design science fiction. Kyseessä on tieteen, taiteen ja muotoilun uudenlainen luova yhdistely konkretisoitujen tulevaisuuskuvien luomiseksi.

PALVELUT
– Puolen päivän työpaja
– Koko päivän työpaja
– Luento-työpaja -yhdistelmät
– Luennot
– Muutosprojektin fasilitointi (yleensä 2-15 päivää)
– Muutosoppaat ja julkaisut
– Muutos- ja ennakointikyvykkyyden kehittäminen
– Julkaisun suunnittelu ja toteutus (aiheina muutos, vaihtoehdot, tulevaisuus)
– Dialoginen, tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu

KEHITTÄMISTYÖ 

– Strateginen kehittäminen

– Konseptit ja prosessit

– Osaamisen kehittäminen

– Tuote- ja palvelukehitys

– Toimintatapamuutokset

– Sisällöt, brändit ja viestintä

– Systeemiset ja kulttuuriset muutokset

– Toisin ajattelu ja toisin tekeminen, vaihtoehdot ja skenaariot

Keskustelevissa ja yhdessä pohtivissa luento-työpajoissa käytän apuna kehittämäämme Tulevaisuuden ennakointikarttaa. Toimin tarvittaessa osaajaverkostoni kanssa yhteistyössä.

Kokemukseni asiakkaiden kanssa kehittämisestä ja kehittymisestä on laaja. Asiakkaita on monelta toimialueelta, niin yrityksiä kuin järjestöjä ja julkisen sektorin toimijoita. Palaute on ollut kautta linjan erinomaista (ks. palautesimerkkejä tästätästätästä, tästä ja tästä). Fasilitoimaani yhteissuunnittelua kutsutaan usein innostavaksi, keskustelevaksi ja tulokselliseksi.

Kirjoitan asiantuntija-artikkeleita ja blogikirjoituksia (ks. tästä, tästä ja tästä). Olen toiminut myös päätoimittajana  julkaisuissa (ks. käytännön projekti  tästä ja akateeminen esimerkki tästä). Lue Mikkelin kuvitustriennaalin katalogista artikkelini kuvituksen tulevaisuudesta.

Kenties innostavimpia työtehtäviäni on ollut oppilaitosten johdon ja opetuksen kehittäjien sparraaminen. Taustalla on pitkä kokemus opettamisesta ja luennoinnista ammatti- ja korkeakouluissa. Viime aikoina olen innostunut myös perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kehittämisestä tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun keinoin.

TAUSTAA
Tein aiemmin työtä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen CID-ryhmässä, kansainvälisissä tutkimushankkeissa (tässä esimerkkikuva luennosta). Ryhmän jäsenet tekevät edelleen tiivistä yhteistyötä keskenään.

Opiskeltuani visuaalista viestintää Italiassa sekä estetiikkaa ja filosofiaa Helsingin yliopistossa toimin pitkään mainos- ja designtoimistoissa suunnittelujohtajan roolissa. Nuorempana olin myös graafinen suunnittelija ja kuvittaja. Aina välillä edelleen käytän näitä tarinan kerronnan ja piirtämisen taitoja hyväkseni. Vuosikymmenien ajan toimin brändien kehittäjänä. Kirjoitin myös teemasta paljon (ks. Hesarin artikkeli).  Vuosien varrella olen kirjoittanut tietokirjoja ja osallistunut tietopainotteisten kirjojen kirjoittamiseen lukuisin artikkelein.

Olen toiminut pitkään visuaalisen viestinnän ja muotoilun parissa. Samalla yksi keskeisiä kiinnostuksen aiheita on ollut moniaistinen muotoilu ja viestintä sekä muuntuvuus ja muunneltavuus (ks. artikkelini ambience designista).

Entisessä kotikaupungissani Venetsiassa innostuin myös dokumentaarisesta valokuvauksesta ja katuvalokuvauksesta (ks. tästä ja tästä). Voit seurata instagramista valokuviani Venetsiasta. Kuvaan mielelläni myös maisemia.

Vuosien varrella olen myös toiminut erilaisissa tehtävissä yhteiseksi hyväksi
– Co-design -ryhmän primus motor (ks. tästä ja tästä)
– Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestön Grafian puheenjohtaja
– Taideteollisen korkeakoulun hallituksen jäsen
– Taideteollisen korkeakoulun graafisen suunnittelun osaston johtoryhmän jäsen
– Estetiikan seuran hallituksen jäsen
– Mediakulttuuriyhdistys M-cultin hallituksen jäsen